Crisiscommunicatie en persovoorlichting

Wil je weten of jouw bedrijf voorbereid is op een crisis?

De UP Online Quickscan

“Wil je weten of jouw bedrijf voorbereid is op een crisis? Doe dan nu online de UP Quickscan.”

Waarom? Omdat de vraag niet is óf er een crisis komt, maar wanneer. En als het erop aankomt, dan moet je weten wat je te doen staan om reputatieschade te voorkomen.

Veel organisaties denken nog steeds dat een crisis hen niet zal overkomen. Ze bereiden zich niet voor op eventuele problemen. Als de nood aan de man is, is de kans groot dat ze wegduiken of onder stress de verkeerde dingen doen.

Juist in het begin van een crisis is vaak nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Toch is het belangrijk om meteen in actie te komen. De eerste uren van een crisis zijn beslissend voor de beeldvorming. Als de media en het publiek eenmaal hun mening hebben gevormd, dan is het moeilijk die nog te veranderen. Daarom is het cruciaal een goed crisiscommunicatieplan klaar te hebben liggen zodat je snel en adequaat kunt reageren.

De UP Quickscan is ontwikkeld om organisaties inzicht te geven in de kwaliteit van hun crisiscommunicatie en mogelijke verbeterpunten.

 

 

/10

UP Quickscan Crisiscommunicatie

1 / 10

Zijn er templates beschikbaar voor bijv. een persbericht, een omgevingsanalyse, of een Q&A?

2 / 10

Ligt het vast welke communicatiekanalen in welke situatie ingezet worden?

3 / 10

Is er iemand aangewezen die de pers te woord staat bij een externe crisis?

4 / 10

Weet je welke in- en externe partijen op de hoogte moeten worden gesteld/gehouden?

5 / 10

Is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de interne en externe crisiscommunicatie?

6 / 10

Weten de leden van het crisisteam wat hun exacte rol, taken en verantwoordelijkheden zijn?

7 / 10

Staat er een crisisteam klaar dat meteen in actie kan komen?

8 / 10

Is het crisisdraaiboek in het afgelopen jaar nog bijgewerkt?

9 / 10

Zijn in het draaiboek verschillende scenario’s opgenomen?

10 / 10

Ligt er een crisisdraaiboek klaar?

Graag sturen wij je per mail een overzicht van de vragen en gegeven antwoorden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier.

Met hartelijke groet,

Ons privacy statement is van toepassing op al onze online diensten.

Your score is

0%