Masterclass bouwen aan je reputatie

Grensoverschrijdend Gedrag: Wat is het en hoe pak je het aan?

Grensoverschrijdend Gedrag: Wat is het en hoe pak je het aan?

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer verwijst naar gedrag dat de grenzen van aanvaardbare professionele normen, ethiek en gedrag overschrijdt. Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. We geven enkele voorbeelden en lichten toe wat UP in dergelijke situatie kan betekenen. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag op de werkplek zijn onder meer:

1. Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van seksuele intimidatie 

Dit omvat ongepaste opmerkingen, ongewenste avances of ander seksuele getint gedrag dat leidt tot een onveilige werkomgeving voor de slachtoffers. Het was de laatste tijd vaak in het nieuws: de ene artiest na de andere werd gecanceld en ook de leidinggevende van deze artiesten moest verklaring afleggen.  

2. Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van (online) pesten 

Herhaaldelijke negatieve behandeling van een collega, zoals kleineren, belachelijk maken, roddelen, uitsluiten, bedreigen of ander gedrag dat psychologische of emotionele schade veroorzaakt. Dit kan ook online zijn, in de vorm van stalken, lastigvallen of schadelijke inhoud verspreiden over collega’s via online kanalen.  

Download gratis onze handleiding ‘Krijg grip op crisis’

grip op een crisis voorkant

Download gratis

3. Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van discriminatie

Het onrechtmatig behandelen van werknemers, zowel onderling als vanuit het management, op basis van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, ras, religie, seksuele geaardheid, handicap of andere beschermde categorieën.

4. Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van intimidatie en machtsmisbruik

Dit gedrag komt vaak voor wanneer personen met autoriteit binnen de organisatie hun positie misbruiken om anderen te controleren, manipuleren of intimideren. Bedreigend gedrag dat angst of ongemak veroorzaakt bij collega’s, zoals verbaal geweld, dreigementen of ander vijandig gedrag is dat de veiligheid op het werk schaadt.  

5. Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van diefstal en fraude

Dit omvat onder andere vervalsing van documenten, het manipuleren van financiële gegevens, het stelen van geld of eigendommen van het bedrijf, of het omzeilen van financiële controles. Grensoverschrijdend gedrag kan ernstige gevolgen hebben, zoals verminderde productiviteit, een hoog personeelsverloop, schade aan de reputatie van het bedrijf en juridische problemen. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om een veilige en respectvolle werkomgeving te bevorderen en actie te ondernemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat het opstellen en handhaven van beleid, het bieden van trainingen en kanalen voor het melden van incidenten, en het nemen van passende maatregelen tegen overtreders. UP kan je hierbij helpen.

Wat kan UP doen bij grensoverschrijdend gedrag? 

Up kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie.

Voorbereiding en preventie zijn essentieel!

UP adviseert en helpt bij het ontwikkelen en implementeren van een duidelijk beleid tegen grensoverschrijdend gedrag binnen je organisatie. Wist je dat de meeste bedrijven hier geen beleid op heeft? Door het maken van beleid en een veilige cultuur te bevorderen met respect en inclusie, kunnen crises worden voorkomen.

Al sprake van grensoverschrijdend gedrag? UP helpt met crisiscommunicatie!

We assisteren bij het opstellen van een crisiscommunicatieplan om snel en effectief te reageren op incidenten. Zo houden we de reputatieschade minimaal.

Up helpt met communicatie naar stakeholders

We helpen met de communicatie naar belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, investeerders en de media, om transparantie en vertrouwen te behouden. We zorgen voor consistente en oprechte communicatie om de impact op de bedrijfsreputatie te minimaliseren.

(Social Media) Monitoring en analyse

We maken gebruik van mediamonitoring om de publieke opinie en berichtgeving over je bedrijf te volgen. We analyseren berichten en meten de effecten van de communicatiestrategie en kunnen zo meebewegen met ons communicatieplan.

Up geeft advies voor herstel

UP kan helpen om de veiligheid te herstellen en het vertrouwen te herwinnen. We bieden ook extern advies voor het herstel van de reputatie na incidenten van grensoverschrijdend gedrag, waaronder strategieën om het publieksvertrouwen van het publiek te herstellen. 

Reputatiemanagement is een cruciaal aspect van crisisbeheer en kan helpen om de schade aan de bedrijfsreputatie te beperken en het herstelproces te versnellen na incidenten van grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat communicatiebureaus ethische en professionele normen handhaven tijdens het beheer van dergelijke gevoelige situaties.

 

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op of plan direct een afspraak.

Meer weten? Plan hier een afspraak